Home » Liên lạc

Liên lạc

Bảo Huy, GS.TS.
Tư vấn độc lập
Tư vấn “Quản lý tài nguyên và môi trường rừng (FREM)”
Địa chỉ: 06 Nguyên Hồng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Mobile: +84 98 308 4145
Email: baohuy.frem@gmail.com
Web site: http://baohuy-frem.org
Skype: bao.huy

———————————————————————————————————

Học giả tại Đại học Bang Oregon (OSU), Corvallis, Oregon (OR) 97331, Hoa Kỳ

Thành viên danh dự của Trung tâm quốc tế Con Người và Rừng RECOFTC

———————————————————————————————————