Home » Liên lạc

Liên lạc

Bảo Huy, GS.TS.
Tư vấn “Quản lý tài nguyên và môi trường rừng (frem)”
Địa chỉ: 06 Nguyên Hồng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Mobile: +84 98 308 4145
Tel/Fax: +84 262 3950088
Email: baohuy.frem@gmail.com
Web site: http://baohuy-frem.org
Skype: bao.huy

———————————————————————————————————

Học giả
Bộ môn “Kỹ thuật và quản lý nguồn tài nguyên rừng” (FERM)
Trường đại học Bang Oregon (OSU)
117 Peavy Hall
Corvallis, Oregon (OR) 97331, Hoa Kỳ

———————————————————————————————————