Home » Liên lạc

Liên lạc

Bảo Huy, GS.TS.
Tư vấn “Quản lý tài nguyên và môi trường rừng (frem)”
Địa chỉ: 06 Nguyên Hồng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Mobile: +84 98 308 4145
Tel/Fax: +84 262 3950088
Email: baohuy.frem@gmail.com
Web site: http://baohuy-frem.org
Skype: bao.huy

———————————————————————————————————

Học giả
Bộ môn “Kỹ thuật và quản lý nguồn tài nguyên rừng” (FERM)
Trường đại học Bang Oregon (OSU)
Corvallis, Oregon (OR) 97331, Hoa Kỳ

———————————————————————————————————