Home » Giáo trình – Hướng dẫn

Giáo trình – Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC HỒI RỪNG TỰ NHIÊN

 

Tác giả: GS.TS. Bảo Huy, Nguyễn Thế Hiển.
Xuất bản: Tropenbos, 2021.
Tải về tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tin học thống kê trong lâm nghiệp

 

Sử dụng các chương trình R, Statgraphics, SPSS (Giáo trình đại học và sau đại học)

Tác giả: GS.TS. Bảo Huy
Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, năm 2017, 282 trang, ISBN: 978-604-67-0853-7

 

 


GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường
Ứng dụng ENVI, Mapinfo và ArcGIS
Tác giả: PGS.TS. Bảo Huy
Nxb. Tổng hợp HCM, năm 2009, 152 trang
Tải sách điện tử: Viễn thám GIS trong quản lý rừng môi trường

 

 

 


Giám sát carbon rừng có sự tham gia (PCM)
Tác giả: Bảo Huy et al.
Nxb: SNV, 2013
PCM Hướng dẫn cho người dân địa phương
PCM Hướng dẫn cho nhân viên kỹ thuật
PCM Hướng dẫn hiện trường

 

 

 

 


Hướng dẫn kỹ thuật làm giàu rừng khộp bằng cây tếch (Tectona grandis L.f.)
Làm giàu rừng khộp suy thoái bằng cây tếch nhằm đạt được 2 mục tiêu: i) Phục hồi rừng khộp đang bị suy thoái để nâng cao chức năng sinh thái môi trường của một hệ sinh thái rừng đặc hữu ở Việt Nam. ii) Nâng cao giá trị kinh tế của rừng khộp nghèo kiệt về lâm sản bằng cây gỗ tếch có gía trị thẫm mỹ và kinh tế cao.
Tác giả: Bảo Huy  – Trường Đại học Tây Nguyên

 

 

 

 

 


Sổ tay nhận biết các loài cây gỗ thường gặp ở rừng khộp ở Tây Nguyên
FREM, trường Đại học Tây Nguyên, 2012

Sổ tay nhận biết các loài cây gỗ ở rừng lá rộng thường xanh và nửa rụng lá ở Tây Nguyên
FREM, trường Đại học Tây Nguyên, 2012

 

 

 

 


 

Sổ tay hướng dẫn phát triển công nghệ có sự tham gia
Tác giả: Bảo Huy
Xuất bản: Nxb Nông nghiệp, 2003
Hướng dẫn PTD

 

 

 

 


Quản lý rừng cộng đồng – Hướng dẫn kỹ thuật
Tác giả: Bảo Huy
Xuất bản: Helvetas, SDC, 2006
Huong dan ky thuat Quan ly rung cong dong


Hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh đơn giản cho rừng tự nhiên Việt Nam
Tác giả: Bảo Huy
Xuất bản: Helvetas, SDC, 2006
Huong dan ky thuat lam sinh don gian cho rung tu nhien VN


Hướng dẫn phương pháp giao đất giao rừng có sự tham gia của người dân
Tác giả: Bảo Huy
Nxb: Nhà in Đăk Nông
Huong dan Giao dat giao rung


Bài giảng: Tác giả Bảo Huy

Cho Tiến Sĩ chuyên ngành lâm học:
Sinh thái rừng nhiệt đới (Bài trình bày)

Cho Cao học chuyên ngành lâm học:
Dịch vụ hệ sinh thái – Môi trường rừng
Phương pháp tiếp cận khoa học
Phân tích thống kê trong nông lâm nghiệp
Tin học thống kê lâm nghiệp
Sản lượng rừng
Quản lý dự án phát triển

Cho đại học chuyên ngành lâm sinh và quản lý tài nguyên rừng và môi trường:
Tin học thống kê lâm nghiệp
Quy hoạch – Điều chế rừng


Phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm (LCTM)
Tham luận, Hội thảo, Đại học Tây Nguyên, 2009
Bảo Huy


Sổ tay phương pháp luận dạy và học
Tác giả: Rudolf Batliner
Helvetas Việt Nam, 2002

 

 

 

 

 


Bộ công cụ và thẻ kỹ năng dùng trong thúc đẩy giảng dạy, tập huấn, hội thảo
Tác giả: Bảo Huy
Dự án Hỗ trợ Phổ cập và Đào tạo Lâm Nông Nghiệp vùng cao (ETSP), 2004